تحلیل ماتریس ساختار نوار سه بعدی MABS3D

عنوان انگلیسی: Matrix Analysis of Three Dimensional Bar Structures MABS3Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۹۶کلید واژه ها:۳daerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABapproximationbarelementelementsfeafemfiniteFinite Elementsmatrix analysisstructurestrussاجزای محدودالمان محدودحل Read More →

تحلیل ماتریس ساختار نوار دو بعدی MABS2D

عنوان انگلیسی: Matrix Analysis of Two Dimensional Bar Structures MABS2Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۲۱کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABapproximationbarelementelementsfeafemfiniteFinite Elementsmatrix analysisstructuresاجزای محدودالمان محدودحل Read More →

تحلیل رفتار تفاضلی ساختار غیرمتقارن تابع فیستل الگوریتم رمز امین۱

عنوان انگلیسی: تحلیل رفتار تفاضلی ساختار غیرمتقارن تابع فیستل الگوریتم رمز امین۱تعداد کلیک: ۱۱۲۰کلید واژه ها:الگوریتم رمز امین۱تابع فیستلتحلیل رفتار تفاضلیتحلیل رفتار تفاضلی ساختار غیرمتقارن Read More →

برآورد ساختار t-کاپیولاها

عنوان انگلیسی: Estimation of Structured t-Copulasزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۴۲کلید واژه ها:analysisCopulacorrelationestimationmaximizationfinanceFinancial EngineeringisotropymodelingNonlinear Correlationportfolio managementProbablistic Modelquantitative financerisk managementshrinkagestatisticsstructured correlationاحتمالاتتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:ساختار شکنی الگوریتمهای تکاملی چند هدفه: تحلیلی تکرار شونده بر روی مسئله جابجایی جریان فروشگاه

عنوان انگلیسی: Thesis:Deconstructing Multi-Objective Evolutionary Algorithms: an Iterative Analysis on the Permutation Flow-Shop Problem تعداد کلیک: ۸۴۹کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود Read More →

تبدیل مدل SimBiology (R) به مدل جعبه ابزار COBRA

عنوان انگلیسی: Convert SimBiology(R) model to COBRA Toolbox modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۲۴کلید واژه ها:bioprocess engineeringflux balance analysism1712152-convert-simbiology-model-to-cobra-toolbox-modelmetabolic engineeringSimBiologysimbiology exportsynthetic biologysystems biologyزیست شناسیزیست Read More →

واکسل کردن مش

عنوان انگلیسی: Mesh voxelisationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۵۰کلید واژه ها:۳dcaddata importelementmeshpatchpolygonregion growingstlvoxelvoxeliseVoxelizeپیکسلجزئی سازیجزئیاتساختارعنصرواکسلوکسلوکسل پراکندهوکسل کردنواکسل کردن مشMesh voxelisation فرم عضویت در خبرنامه کدسرا Read More →