صدای پیوسته و تجزیه و تحلیل ارتعاشات

عنوان انگلیسی: Continuous Sound and Vibration Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۰۶کلید واژه ها:dsphand armleqlevelnoisepeaksoundvibrationvibrationswhole bodyارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانصدای پیوسته و تجزیه Read More →