جعبه ابزار بهینه سازی غیرصاف و گلوبال

عنوان انگلیسی: Global and Non-smooth optimization toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۵کلید واژه ها:derivativeglobal optimizationoperations researchoptimizationtoolboxالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم ژنتیکالگوریتم مورچگانبهینه سازی چند Read More →

جبهه پارتو

عنوان انگلیسی: Pareto Frontزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۳۲کلید واژه ها:Multicriteria Optimizationmultiobjectivemultiobjective optimizationoptimizationpareto efficientpareto frontPareto Frontierpareto setارزیابیارزیابی پارتوارزیابی حدیاقتصادبرنامه نویسی چند هدفهبهینه سازیبهینه سازی Read More →