دانلود رایگان پایان نامه:تجزیه و تحلیل تصمیم گیری ازدحام ربات با Bio-PEPA

عنوان انگلیسی: Thesis:Analysing Robot Swarm Decision-making with Bio-PEPAتعداد کلیک: ۱۰۴۱کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود رایگان پایان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تکنیک های مبتنی بر یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل تصویر ویدئویی زیست پزشکی

عنوان انگلیسی: Thesis:Machine learning based techniques for biomedical image-video analysisتعداد کلیک: ۴۸۰۴کلید واژه ها:UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIAدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی برقدانلود رایگان پایان نامه:تکنیک Read More →

تجزیه و تحلیل ایرفویل (Airfoil)

عنوان انگلیسی: Airfoil Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۰۶کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتaerodefaerodynamicsaerofoilaeronauticsAerospaceairfoilairfoil_analyzerairfoil_coordinate_filesother airfoilsnlf0215fdacfdfluidfluid dynamicsleadingتحلیل حرکت سیالتحلیل دینامیک سیالاتتحلیل سیالتحلیل سیالاتدینامیکدینامیک سیالاتمهندسی مکانیکمهندسی مکانیک تبدیل Read More →

جعبه ابزار تجزیه و تحلیل مدار

عنوان انگلیسی: Circuit Analysis Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۳۵کلید واژه ها:ac analysisbranch currentgainmonte carlonode voltagephasesymbolictoolboxالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی Read More →

تجزیه و تحلیل شکل های اسیلوسکوپ

عنوان انگلیسی: shape analysis of oscillationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۲۱کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionData AnalysisFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier TransformmeasurementOscillatorsignal processingآنالیز فوریهاسیلاتوراندازه گیریاندازه Read More →