کانولوشن دوبعدی با استفاده از تبدیل فوریه سریع

عنوان انگلیسی: ۲-D convolution using the FFTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۷۰کلید واژه ها:۲dConvolutionconvolve2fftfilteringfunctional analysisimage processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکانولوشن دوبعدی با Read More →

تشخیص عوامل خیرخطی با تبدیل فوریه سریع صفر شده در مراحل (زمان های) ابتدایی

عنوان انگلیسی: Nonlinearity Detection using Zeroed Early-Time FFTsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۳کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivedynamic systemsmeasurementmodalnonlinearitysignal processingstructural dynamicsvibrationسیستم های پروازیکاربرد متلب Read More →

تشخیص عوامل خیرخطی با تبدیل فوریه سریع صفر شده در مراحل (زمان های) ابتدایی

عنوان انگلیسی: Nonlinearity Detection using Zeroed Early-Time FFTsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۳۸کلید واژه ها:AerospaceautomotiveCurve Fittingdynamic systemsFunction ApproximationFunction Fittingmeasurementmodalnonlinearitysignal processingstructural dynamicsvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتاستنباط آماریانالیز عددیبرازش Read More →

تبدیل سریع فوریه Radix-4 نقطه ثابت

عنوان انگلیسی: Fixed Point Radix-4 FFTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۹۵کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointCommunicationsFixed-PointFixed-Point Toolboxsignal processingsignla processingالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه Read More →

بازسازی فوریه جزئی MRI با POCS

عنوان انگلیسی: MRI Partial Fourier reconstruction with POCSزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۲کلید واژه ها:asymmetric echoffthomodyneMagnetic Resonance ImagingmargosianMRImrtpartial fourierpocsreconstructionام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری پزشکیتصویرسازی تشدید مغناطیسیسی Read More →

کانولوشن سه بعدی در دامنه تبدیل فوریه سریع

عنوان انگلیسی: ۳D convolution in the FFT domainزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۷کلید واژه ها:۳dConvolutionfourierfunctional analysisبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکانولوشن سه بعدی Read More →