مدل سازی شمارنده ها و تایمرها در متلب embedded

عنوان انگلیسی: Modeling Counters and Timers in Embedded MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۰۷کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointcountersembedded matlabFixed-PointFixed-Point Toolboxgrayhdljohnsonmodulo counterstimersالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه Read More →

ضبط کننده چند صدایی

عنوان انگلیسی: Multi sounds recorderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۰۹کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionguimeasurementmicrophonesignal processingsoundtimerاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQضبط کننده Read More →

مشاهده گر سهام بلادرنگ

عنوان انگلیسی: Real-Time Stock Viewerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۱۰کلید واژه ها:analysisbloombergdatafeedfinanceFinancial Engineeringguidemodelingstockstimerstradetradingyahooتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب در Read More →

پشتیبانی ماوس سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳D mouse supportزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۵۹کلید واژه ها:۳dconnexiondata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasegraphicsmagellanspacenavigatorانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده Read More →

آزمایش بالانس کاوندیش

عنوان انگلیسی: Cavendish Balance Experimentزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۵۱کلید واژه ها:cavendishcavendish data reductionSpreadsheetSPSSundergraduate physics lab experimentاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهآزمایش بالانس Read More →

آزمایش بالانس کاوندیش

عنوان انگلیسی: Cavendish Balance Experimentزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۱۸کلید واژه ها:cavendishcavendish data reductionSpreadsheetSPSSundergraduate physics lab experimentاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهآزمایش بالانس Read More →

دکمه شروع-توقف کسب داده

عنوان انگلیسی: Data Acquisition Start_Stop Buttonزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۵کلید واژه ها:applicationbuttondaqDAQ Carddata acquisitionexamplemeasurementrealtimesignal processingstartstopاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQدکمه Read More →

Look4

عنوان انگلیسی: Look4زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۶۴کلید واژه ها:Databasedirectoriesfilesh1 linehelplookfornavigationpathsearchجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییLook4Look4 فرم عضویت در خبرنامه کدسرا   Read More →