هنکل hankel

عنوان انگلیسی: hankelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۴کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاdigital filteringdirectoryfilter analysisFilter Designfortranhankelsignal processingtransformپردازش سیگنالسیگنال ها و سیستم هاطراحی فیلترطراحی Read More →

ماشین کارائوکه بر پایه DSK

عنوان انگلیسی: ۶۷۱۳ DSK based Karaoke Machineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۲۵کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۶۷۱۳۶۷۱۳dskCommunicaton SystemDigital Signal ProcessingdspFilter Designhardware targetskaraokesignal processingپردازش Read More →

روش عکسبرداری با GUI

عنوان انگلیسی: Shooting method with GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۰کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلboundary value problemDifferential Equationguimathematicsnumerical mathematicsodeحل ODE در متلبحل عددی Read More →

شبه تمایز طیفی در یک شبکه خودمختار

عنوان انگلیسی: Pseudo spectral Differentiation on an Arbitrary Gridزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۰۵کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلcollocationDifferential Equationdifferential equationsdifferentiationnumericalodepseudospectralحل ODE در متلبحل Read More →