انتخاب ویژگی ماکسیمم نسبی، حداقل تکرار

عنوان انگلیسی: minimum-redundancy maximum-relevance feature selectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۷۲کلید واژه ها:Data Miningfeature selectionmachine learningminimumredundancymutual informationprobabilitystatisticsانتخاب خاصیتانتخاب خواص مهمانتخاب ویژگیانتخاب ویژگی در متلبانتخاب Read More →

جعبه ابزار (تولباکس) GlobalMIT

عنوان انگلیسی: GlobalMIT toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۹۹کلید واژه ها:Bayesian NetworkData Miningdynamic bayesian networkglobal optimizationmachine learningmutual informationProbabilistic Modelsstatistical teststructure learningداده کاویشبکه بیزیشبکه های Read More →

MGWT

عنوان انگلیسی: MGWTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۴کلید واژه ها:BioinformaticsDigital Signal Processingdspfouriergeneidentificationprotein coding regiontransformwaveletپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته زماندی اس پیسیستم دیجیتالسیگنال Read More →

تراز بندی چند قله ای برای طیف سنجی جرمی

عنوان انگلیسی: Multiple Peaks Alignment for Mass Spectrometryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۳۷کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxdata importmass spectrometrypreprocessingspectrastatisticsاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های Read More →

بررسی محل های اتصال DNA پروتئین از اطلاعات زوج های به هم متصل پایانی Chip-Seq

عنوان انگلیسی: Exploring Protein-DNA Binding Sites from Paired-End ChIP-Seq Dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۶۶کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxchip-seqpaired end short readpeak detectionwaveletاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده Read More →

تخمین مقدار گمشده وثیقه– نسخه سازگار Unix_Linux

عنوان انگلیسی: Collateral Missing Value Estimation — Unix_Linux Compatible Versionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۰۶کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxclass predictiondatagenegene networksmissing valuesprobabilitystatisticsاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های Read More →