مدل های شکل هندسی فعال

عنوان انگلیسی: Active geometric shape modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۶۱کلید واژه ها:biotechcomputer visionCurve FittingDigital Image ProcessingFunction ApproximationFunction Fittingimage processingmathematicsmedical imagingoptimizationpattern recognitionregressionshape modelsignal processingاستخراج Read More →

فیلتر هدایت شونده

عنوان انگلیسی: Guided Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۳۶کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingedgepreservingfilteringhaze removalhdr compressionimage mattingimage processingjoint bilateral filternoise reductionبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →