تشخیص و جنبش فعلی. سیستم بینایی پستانداران

عنوان انگلیسی: Detect and Present movements. Mammal Visual systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۳۰کلید واژه ها:Image AcquisitionVideo Processingاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه Read More →

روبات تعقیب کننده جسم_تعقیب کننده جسم_تشخیص دهنده جسم_تعقیب کننده توپ_بینایی روبات

عنوان انگلیسی: object following robot _ object follower_object detector_ball follower_robot visionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۳۳کلید واژه ها:Image Acquisitionاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری Read More →

کنترل بینایی ماشین

عنوان انگلیسی: Computer Vision Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۹کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingimage processingnavigationبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالجی پی‌ اسچشم الکترونیکیراهیابیژئودزیسیستم Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: رویکردهای یادگیری ماشینی برای کالیبراسیون موتورهای با عملکرد بالا

عنوان انگلیسی: Thesis: Machine Learning Techniques for High Performance Engine Calibrationتعداد کلیک: ۲۰۱۶کلید واژه ها:ThesisUniversity of Kansasپایان نامهپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزمهندسی مکانیکدانلود Read More →

مدل تصمیم گیری حرکت (MODE)

عنوان انگلیسی: MOtion DEcision (MODE) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۳۵کلید واژه ها:Decision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMتصمیم گیریتصمیم گیری چند معیارهتصمیم گیری چند هدفهتصمیم گیری Read More →

ابزارهای ویژن FireWire

عنوان انگلیسی: FireWire Vision Toolsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۷کلید واژه ها:applicationautomationcameracmvisionControl SystemsControl theoryfirewireimage processingSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلابزارهای ویژن Read More →