دانلود رایگان پایان نامه: نسخه جامع الگوریتم بهینه سازی مورچگان برای مسائل بهینه سازی پیوسته

عنوان انگلیسی: Thesis: A Unified Ant Colony Optimization Algorithm for Continuous Optimizationتعداد کلیک: ۳۱۷۷کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزگزارش آکادمیکدانلود رایگان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: در باب تغییر ناپذیری الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان یا ACO برای حل مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP

عنوان انگلیسی: Thesis: On the Invariance of Ant Colony Optimization for the Traveling Salesman Problemتعداد کلیک: ۱۴۳۳کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود Read More →

بهینه سازی کلونی مورچه ها ACO

عنوان انگلیسی: Ant Colony Optimization (ACOزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۷۸کلید واژه ها:ACOamrit wanderAnt ColonyAnt Colony Optimizationdynamic job shop schedulling problemi am doing reserch Read More →