دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ پویا با استفاده از برنامه نویسی درجه دوم متوالی

عنوان انگلیسی: Thesis:Dynamic Portfolio optimization using sequential quadratic programmingتعداد کلیک: ۲۲۰۲کلید واژه ها:University of Marylandدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراریاضی و آماردانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: تحلیل کامل الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان مبتنی بر جمعیت برای حل مسأله فروشنده دوره گرد (TSP) و مسأله تخصیص درجه دو (QAP)

عنوان انگلیسی: Thesis: A Detailed Analysis of the Population-Based Ant Colony Optimization Algorithm for the TSP and the QAPتعداد کلیک: ۱۹۱۰کلید واژه ها:ThesisUniversita di Bolognaپایان Read More →

برنامه نویسی درجه دوم با روش Wolf

عنوان انگلیسی: Quadratic programming by Wolf’s methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۶کلید واژه ها:optimizationQPqppquadprogQuadratic Programmingwolfs methodبرنامه ریزی درجه دوبرنامه ریزی درجه دومبرنامه ریزی ریاضیبهینه Read More →