جعبه ابزار فیلتر پیوستگی بهبود لبه های تصویر

عنوان انگلیسی: Image Edge Enhancing Coherence Filter Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۵۵کلید واژه ها:۲d3danisotanisotroanisotropic diffusioncoherence enhancingcoherenceenhancingcolorcomputer visiondenoisingdiffusiondiffusion filteringdiffusion schemeDigital Image Processingedgeedge enhancingeigen valueseigen Read More →

بهبود تصویر

عنوان انگلیسی: بهبود تصویرزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۶کلید واژه ها:enhancementImage Enhancementimage enhancement range compression skewing slicing low pass higاصلاح تصویربازسازی تصویربهبود تصویربهبود کیفیت Read More →