دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ تحت نوسانات تصادفی چند وزنی

عنوان انگلیسی: Thesis:Portfolio Optimization under Multiscale Stochastic Volatilityتعداد کلیک: ۱۸۴۲کلید واژه ها:University of californiaدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراریاضیاتدانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ تحت Read More →