دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی چند هدفه ترکیبی توسط برنامه نویسی ژنتیک

عنوان انگلیسی: Thesis:Multiobjective Combinatorial Optimization by Genetic Programmingتعداد کلیک: ۵۵۳کلید واژه ها:Indian Institute of Technology KharagpurThesisایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی کامپیوتردانلود رایگان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: یک رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی برای پیش بینی مالی با استفاده از نمایش داده بهبود یافته، بهینه سازی چند هدفه و کاوش متن

عنوان انگلیسی: Thesis: An Artificial Intelligence Approach to Financial Forecasting using Improved Data Representation, Multi-objective Optimization, and Text Miningتعداد کلیک: ۲۰۶۷کلید واژه ها:Dalhousie UniversiyThesisپایان نامهپایان Read More →