مدل تصمیم گیری حرکت (MODE)

عنوان انگلیسی: MOtion DEcision (MODE) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۵۰کلید واژه ها:Decision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMتصمیم گیریتصمیم گیری چند معیارهتصمیم گیری چند هدفهتصمیم گیری Read More →

انتقال صدا با بلوتوث

عنوان انگلیسی: Bluetooth voice transmissionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۳کلید واژه ها:۸۰۲۱۱bbluetoothCommunicaton SystemcvsdDigital Signal Processingdspfrequencyhoppingmatlabsimulinkvoicewirelessپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته زمانتحلیل سیستم های Read More →

بررسی تحدب داده ها

عنوان انگلیسی: Data Convexity Checkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۸کلید واژه ها:Linear OptimizationLinear ProgrammingLPبرنامه ریزی پویابرنامه ریزی خطیبرنامه نویسی پویابرنامه نویسی خطیبهینه سازیبهینه سازی Read More →