شناسایی ساختار و مدل سازی مبتنی بر ترکیب برنامه ریزی ژنتیک (Genetic Programming) و کمترین مربعات متعامد (OLS)

عنوان انگلیسی: GP-OLS model structure identificationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۳۳کلید واژه ها:CrossoverGenetic ProgramminggpMeta-Genetic Programmingmodelmutationoptimizationstructureالگوریتم تکاملیالگوریتم ژنتیکبرنامه ریزی ژنتیکبرنامه نویسی تکاملیبرنامه نویسی ژنتیکساختار درختیمحاسبات Read More →

مسئله کوله پشتی

عنوان انگلیسی: Knapsack problemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۰۹کلید واژه ها:BellmanCrossoverdynamic programminggenetic algorithmKnapsack ProblemLinear OptimizationLinear ProgrammingLPmarkov decision processmutationOptimal Controloptimizationالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت استعماریالگوریتم Read More →