کنترل پیش بین

عنوان انگلیسی: Model Predictive Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۷۱کلید واژه ها:dynamicModel Predictive Controlmoving horizonMPCnonlinearnonlinear programmingoptimizationweb serviceتئوری کنترلسیستم دینامیکیکنترل پیش‌بینانه مدلکنترل چند متغیرهکنترل خطیکنترل Read More →

تولباکس پردازش تصمیم گیری مارکوف

عنوان انگلیسی: Markov Decision Processes (MDP) Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۸۵کلید واژه ها:AgentAIAI in MATLABArtificial IntelligenceBellmancontrol designdynamic programmingIntelligent SystemsLinear OptimizationLinear ProgrammingLPMachine Intelligencemachine learningMarkov Read More →