روبات متحرک چرخ دار (WMR) غیر هولونومیک

عنوان انگلیسی: Nonholonomic-Wheel Mobile Robot (WMR)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۷۲کلید واژه ها:constraintcontrol algorithmMobile Robotnoholonomicrobotics project reportpresentationpptsimulationTransportationwheel mobile robotارتباطاتبرنامه نویسی ربات های متحرکترابریتوزیعجابجاییحمل و Read More →

QCAT

عنوان انگلیسی: QCATزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۶۴کلید واژه ها:constrained controlcontrol allocationflight controlQPquadprogQuadratic Programmingtoolboxبرنامه ریزی درجه دوبرنامه ریزی درجه دومبرنامه ریزی ریاضیبهینه سازی درجه Read More →