تقریب گر چگالی هسته

عنوان انگلیسی: Kernel Density Estimatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۰۱کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointautomatic hitech bandwidth selectionFixed-PointFixed-Point Toolboxkernel density estimationkernel smoothingprobabilitystatisticstdsubha2010الگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه Read More →

روند ماکسیمم سازی انتظار هموار سازی ذره

عنوان انگلیسی: Particle Smoothing Expectation Maximization Procedureزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۹۹کلید واژه ها:commodity pricingdensity estimationGaussian Mixturemodelling jumpsmodelling spikesparameter estimationparticle filterparticle filteringparticle smoothingPFSequential importance Read More →

تخمین برای پردازش های پنهان

عنوان انگلیسی: Estimation for Hidden Processesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۹کلید واژه ها:ConvolutionDeconvolutionfunctional analysishidden processesmodel selecnonparametric estimationprobabilitystatisticsبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتتخمین برای Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: پیش بینی نتیجه دربی (شهرآورد) با استفاده از مدل های هوش مصنوعی

عنوان انگلیسی: Thesis: Predicting Debris Yield using Artificial Intelligence Modelsتعداد کلیک: ۳۰۰۶کلید واژه ها:ThesisUNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIAپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی عمراندانلود رایگان پایان Read More →