طراحی کنترل بالگرد

عنوان انگلیسی: Helicopter Control Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۷کلید واژه ها:controldesignhelicopterpapersimulinkاجسام پروازیبالگردبالگرد در متلبتحلیل هلیپکوپتر در متلبچرخ بالمهندسی هوا فضاهلی کوپترهلیکوپترهوا فضاهوانوردیطراحی کنترل Read More →

مدل ریاضی از یک ربات مینی هلیکوپتر (Colibrí)

عنوان انگلیسی: Mathematical model of a mini-helicopter robot (Colibrí)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۴۸کلید واژه ها:Aerospaceautomationcontrol designControl SystemsControl theoryhelicopterkalman filterKFlinear quadratic estimationLQEmodelingPrediction ProblemssimulationsimulinkSystems theoryاتوماسیوناجسام Read More →