معمای زندانی تکرار شده

عنوان انگلیسی: Iterated Prisoner’s Dilemmaزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۹۴کلید واژه ها:decision theoryEconomicsEconomics in MATLABentertainmentGame TheorygamesMATLAB for EconomicsTypes of gamesاستراتژیاستراتژی ترکیبیاستراتژی غالب و مغلوباقتصادبازی Read More →