اطلاعات متقابل نرمال‌سازی شده

عنوان انگلیسی: Normalized Mutual Informationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۹۸کلید واژه ها:Data Miningfeature selectioninformation theorymachine learningmutual informationnmiاطلاعاتانتخاب خاصیتانتخاب خواص مهمانتخاب ویژگیانتخاب ویژگی در متلبانتخاب Read More →

MSOCOLOR — رنگ های تم مایکروسافت آفیس

عنوان انگلیسی: MSOCOLOR — Microsoft Office Theme Colorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۰۰کلید واژه ها:color palettesgraphicsMicrosoft OfficeMicrosoft Office and MATLABnetnet interfacexmlآفیسآفیس و متلبآموزش ICDLآموزش Read More →

نسخه دموی Frontier

عنوان انگلیسی: Frontier Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۱۳کلید واژه ها:data importdemofinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxfrontierتحلیل مالی در متلبجعبه ابزار مالیجعبه ابزار مالی در متلبعلوم مالیکاربرد Read More →

نمایش بورس اطلاعات

عنوان انگلیسی: Display Stock Dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۴۵کلید واژه ها:candlestickdatadata exportdata importfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxgraphinternetjavanewsnotesstockvisualizتحلیل مالی در متلبجعبه ابزار مالیجعبه ابزار مالی در Read More →

دانلود داده های سوابق سهام (روش جایگزین)

عنوان انگلیسی: Historical Stock Data Download (alternate Method)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۸۳کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

دانلودر داده های سوابق سهام

عنوان انگلیسی: Historical Stock Data downloaderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۴کلید واژه ها:analysisclose pricfinanceFinancial Engineeringhighhistorical stock datalowmodelingopen pricequote pricesتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم Read More →

مقایسه روش های مدولاسیون BPSK و QPSK

عنوان انگلیسی: Comparison of BPSK and QPSK modulation schemesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۰۲کلید واژه ها:Binary Phase-Shift KeyingbpskDigital Modulationmobile communicationmodulationpskqpskQuadrature Phase-Shift Keyingتغییر فازرمز گذاریرمز Read More →