مدل سازی و شناسایی پارامترهای کویل ابر رسانای ذخیره ساز انرژی مغناطیسی با استفاده از الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی

عنوان انگلیسی: مدل سازی و شناسایی پارامترهای کویل ابر رسانای ذخیره ساز انرژی مغناطیسی با استفاده از الگوریتم حداقل مربعات بازگشتیتعداد کلیک: ۶۲۳کلید واژه ها:ابر Read More →

تنظیم بهینه ضرایب کنترل کننده عصبی بازگشتی PID-Like بر پایه الگوریتم SFLA برای کنترل سرغت موتور DCتحریک جداگانه

عنوان انگلیسی: تنظیم بهینه ضرایب کنترل کننده عصبی بازگشتی PID-Like بر پایه الگوریتم SFLA برای کنترل سرغت موتور DCتحریک جداگانهتعداد کلیک: ۲۲۳۰کلید واژه ها:PID-Likeالگوریتم SFLAتحریک Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:مدل ازدحام پتانسیلی: مدل سازی رباتهای گروهی با اندازه گیری ارزش بازگشتی مربوط به مجموعه های محدود تصادفی

عنوان انگلیسی: Thesis:The SwarmPotential Model: Modeling Robotics Swarms with Measure-valued Recursions Associated to Random Finite Setsتعداد کلیک: ۷۸۵کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی Read More →

تربیع تطیقی تکراری سیمپسون و لوباتو

عنوان انگلیسی: Iterative Adaptive Simpson and Lobatto Quadratureزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۱۵کلید واژه ها:adaptiveintegrationlobattonumericalquadraturesimpsonSimpson Methodانتگرال عددیانتگرال گیری عددیتحلیل عددیخطای گرد کردنروش سیمسونسیمپسونقانون سیمسونمحاسبات Read More →

روش فیلتر گاوسی سریع

عنوان انگلیسی: Fast Gaussian Filteringزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۰۵کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاanalysisfilterfilter analysisFilter Designrecursive gaussian filteringsignal processingپردازش سیگنالسیگنال ها و Read More →

دوبخشی بلندترین لبه بازگشتی

عنوان انگلیسی: Recursive longest-edge bisectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۸۱کلید واژه ها:femFinite Elementssimulationاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل عددی معادلات دیفرانسیل Read More →