شبیه سازی ربات دروازه بان

عنوان انگلیسی: Gantry robot simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۵۱کلید واژه ها:automationcomputer visionControl SystemsControl theoryDigital Image Processingimage processingrobot kalman video estimation estimator mode logic Read More →

شبیه سازی روبات گانتری

عنوان انگلیسی: Gantry robot simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۱۶کلید واژه ها:kalman filterKFlinear quadratic estimationLQEobject detectionPrediction Problemsrobot kalman video estimation estimator mode logic state Read More →