دانلود رایگان پایان نامه: دستیابی به دقت نزدیک به بهینه و پایدار بازشناسی الگو با استفاده از PSO برای پیش-آموزشی شبکه های عصبی مصنوعی

عنوان انگلیسی: Thesis: Achieving Consistent Near-Optimal Pattern Recognition Accuracy using Particle Swarm Optimization to Pre-Train Artificial Neural Networksتعداد کلیک: ۸۸۱کلید واژه ها:Pace UniversityThesisپایان نامهدانلود پایان Read More →

ایجاد ماتریس متنی

عنوان انگلیسی: create text matrixزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۵۷کلید واژه ها:neural networkpattern recognitionآموزش شبکه عصبیاستخراج ویژگیبازشناخت الگوپرسپترون چند لایهتشخیص الگوتشخیص الگوی نظارت شدهتشخیص Read More →