دریافت قیمت سهام روزانه

عنوان انگلیسی: get Intraday Stock Priceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۲کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringgoogleintraday stock priceتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

دریافت نمادهای سهام آمریکا

عنوان انگلیسی: Get U.S. Stock Symbolsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۵کلید واژه ها:financefinance stock symbols tickersstockStock Markettickerبازار بورسبازار سهامبهینه سازی سبد سهامبورسبورس سهامسبد سهامسرمایهسهامسهام Read More →

مشاهده گر سهام بلادرنگ

عنوان انگلیسی: Real-Time Stock Viewerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۰۹کلید واژه ها:analysisbloombergdatafeedfinanceFinancial Engineeringguidemodelingstockstimerstradetradingyahooتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب در Read More →

گزارش رسم چگالی

عنوان انگلیسی: Log Density Plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۲۲کلید واژه ها:EconometricsEconomicsfattailsfinanceFinancial EngineerigFinancial EngineeringlogdensitypdfreturnsStock Marketاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیبازار بورسبازار سهامبهینه سازی سبد سهامبورسبورس سهامتحلیل مالیتحلیل Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:رویکرد روش بهینه سازی سبد سهام‬ شاخص اکتشافی بر اساس تکنیک های داده کاوی

عنوان انگلیسی: Thesis:A Heuristic Stock Portfolio Optimization Approach Based on Data Mining Techniquesتعداد کلیک: ۱۵۹۳کلید واژه ها:UNIVERSITY OF CALGARYدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان Read More →

احتمال تجارت دانسته

عنوان انگلیسی: Probability of Informed Tradingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۲۳کلید واژه ها:applied econometricsEconometricsEconomicsempirical econometricsfinanceFinancial Engineerigmarket microstructuretradingاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم مالیمهندسی Read More →

شبیه سازی سفارش کتاب

عنوان انگلیسی: Order book simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۹۹کلید واژه ها:AuctionAuctions in MATLABorder book exchange continuous double auctionحراجکاربرد متلب در تجارتکاربرد متلب در Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تجزیه و تحلیل تجربی از الگوریتم های بهینه سازی برای تخصیص سبد

عنوان انگلیسی: Thesis:Empirical analysis of optimization algorithms for portfolio allocationتعداد کلیک: ۱۳۴۵کلید واژه ها:Rensselaer Polytechnic Instituteدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان پایان نامه:تجزیه و Read More →