استراتژی بهینه شرکت در بازار بورس برق

عنوان انگلیسی: استراتژی بهینه شرکت در بازار بورس برقتعداد کلیک: ۶۶۶کلید واژه ها:استراتژی قیمت دهیبازار برقپبورس برقاستراتژی بهینه شرکت در بازار بورس برقاستراتژی بهینه شرکت Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:رویکرد روش بهینه سازی سبد سهام‬ شاخص اکتشافی بر اساس تکنیک های داده کاوی

عنوان انگلیسی: Thesis:A Heuristic Stock Portfolio Optimization Approach Based on Data Mining Techniquesتعداد کلیک: ۱۵۹۳کلید واژه ها:UNIVERSITY OF CALGARYدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان Read More →