روبات تعقیب کننده جسم_تعقیب کننده جسم_تشخیص دهنده جسم_تعقیب کننده توپ_بینایی روبات

عنوان انگلیسی: object following robot _ object follower_object detector_ball follower_robot visionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۳۳کلید واژه ها:Image Acquisitionاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری Read More →

تولید پالس

عنوان انگلیسی: Pulse generationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۰۱کلید واژه ها:PulsePulse Generatorsignal processingایجاد کننده پالسپالسپردازش سیگنالتجهیزات تست الکترونیکیتولید کننده پالسسازنده پالسسازنده سیگنالفرکانسمدارهای الکترونیکیتولید پالسPulse Read More →

ایجاد کننده فایل گزینه ها

عنوان انگلیسی: Options file creatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۹کلید واژه ها:flexlmflexnetSpreadsheetSPSSاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهایجاد کننده فایل گزینه هاOptions file creator Read More →

تولید کننده پالس قابل پروگرام با استفاده از بلوک های پایه سیمولینک

عنوان انگلیسی: Programmable Pulse Generator using Simulink’s basic blocksزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۵کلید واژه ها:programmablePulsePulse Generatorsimulinkایجاد کننده پالسپالسپردازش سیگنالتجهیزات تست الکترونیکیتولید کننده پالسسازنده Read More →