اکولایزر آموزش تطبیقی LMS

عنوان انگلیسی: LMS Adaptation Training Equalizerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۴کلید واژه ها:lms channel isi intersymol interference approximation fading adasystem identificationآمارتئوری سیستمتئوری کنترلروش های Read More →

گیرنده همزمان MIL-STD-188-110B

عنوان انگلیسی: A Synchronized Mil-Std-188-110B Receiverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۱۳کلید واژه ها:carriercarrier recoveryCommunicationsCommunicaton SystemcorrelationDigital Signal Processingdspequalizermilstd188110amilstd188110bmodempreamblerlsState FlowStateflowsynchronizationtimingtiming recoverytraining sequencetxrx modelاستیت فلوبرنامه نویسی گرافیکیپردازش Read More →