انفیس برای روبات دو درجه آزادی

عنوان انگلیسی: ANFIS for 2 dof robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۶۹کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFISdemoFISFuzzy Inference systeminverse kinematicsneural networkneural networkssimulationآموزش شبکه عصبیانفیسپرسپترون Read More →

فیلم آموزشی رایگان طراحی سیستم های فازی عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی (بخش دوم)

عنوان انگلیسی: design and training of anfis using methaheuristics and evolutionary algorithmsتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvrp105 طراحی و آموزشی سیستم های Read More →

فیلم آموزشی رایگان طراحی سیستم های فازی عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی (بخش یکم)

عنوان انگلیسی: design and training of anfis using methaheuristics and evolutionary algorithmsتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvrp105 طراحی و آموزشی سیستم های Read More →