انتگرال گیری با استفاده از روش رامبرگ (Romberg)

عنوان انگلیسی: Romberg Integrationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۵۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABintegrationnumericalrhombergrombergسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در هوا Read More →

فرادرس آموزشی رایگان تحلیل انتقال حرارت دائم و غیر دائم با المان های مثلثی سه گره ای با متلب-بخش دوم

عنوان انگلیسی: permanent and non-permanent heat transfer analysis with triangular elements of three nodesتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvmec9305hi# تحلیل مهندسی شامل Read More →

فرادرس آموزشی رایگان تحلیل انتقال حرارت دائم و غیر دائم با المان های مثلثی سه گره ای با متلب-بخش یکم

عنوان انگلیسی: permanent and non-permanent heat transfer analysis with triangular elements of three nodesتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvmec9305hi# تحلیل مهندسی شامل Read More →

نسل چرخ‌دنده‌های غیرمدور

عنوان انگلیسی: Non-circular Gears Generationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۰۷کلید واژه ها:dichotomyGearGear in MATLABgearsnoncircular gearsnumerical integrationtoolboxTribologyتحلیل چرخ دنده در متلبچرخ دنده هاحرکت شناسیدنده در Read More →

FEM پارامتری مستطیلی تنش صفحه

عنوان انگلیسی: Plane Stress Rectangular Parametric FEMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۶کلید واژه ها:Finite Elementsmechanical enmechanical modelingparametric planeplane stresspolynomialrectangularاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل Read More →