انتگرال گیر تجربی با مدار ریست کننده

عنوان انگلیسی: Practical Integrator With Resetting Circuitزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۴کلید واژه ها:Electrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsintegratorresetting circuitresidual chargesimelectronicsادوات نیمه هادیالکترونیکالکترونیک در سیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی Read More →

mcint

عنوان انگلیسی: mcintزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۵کلید واژه ها:integrateintegrationintegratormonte carlomultidimensionalالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی تصادفیفرایندهای تصادفیلاس وگاسمونت کارلونمونه‌گیری تصادفیmcintmcint Read More →