برای انتقال انرژی دوبعدی GUI

عنوان انگلیسی: GUI 2D Heat Transferزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۱۱کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتchemistryguiHeat TransferHeat Transfer in MATLABmathematicsmodelingpick of the weekpotwsimulationانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال حرارت Read More →

همرفتی رایلی برنارد

عنوان انگلیسی: Rayleigh Benard Convectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۱۵کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتcfdconvectionHeat TransferHeat Transfer in MATLABiitmnatural convectionnavierstokes equationrayleighbenard convectionsimulationTransportationارتباطاتانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال حرارت در Read More →