فیلتر هدایت شونده

عنوان انگلیسی: Guided Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۲۷کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingedgepreservingfilteringhaze removalhdr compressionimage mattingimage processingjoint bilateral filternoise reductionبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →

JPEG بر پایه محاسبات

عنوان انگلیسی: JPEG-based computingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۶کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData CompressiondemoEntropyhuffmanimage processingjpegzigzagالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی اطلاعاتفشرده سازی داده Read More →

انکودر خط اصلی JPEG

عنوان انگلیسی: JPEG Baseline Encoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۳۴کلید واژه ها:aspect ratiobaselinechrominancedctencoderhuffmanimage processingjfifJoint Photographic Expert Groupjorgenhocjpegluminancestuffingالگوریتم فشرده سازیالگوریتم فشرده سازی تصویرپردازش تصویرجی پگجی‌پی‌ئی‌جیفشرده Read More →

? برای تشخیص فشردگی

عنوان انگلیسی: Coordinate descent for Compressed Sensingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۱کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData Compressionimage processingmathematicsoptimizationresconstructionالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی Read More →