دانلود رایگان پایان نامه:الگوریتم ترکیبی TP+PLS برای مسائل برنامه ریزی جریان فروشگاه دو هدفه

عنوان انگلیسی: Thesis:A Hybrid TP+PLS Algorithm for Bi-objective Flow-Shop Scheduling Problemsتعداد کلیک: ۱۰۶۶کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:الگوریتم های جستجوی محلی تصادفی ترکیبی موثر برای برنامه ریزی چند هدفه جابجایی جریان فروشگاه

عنوان انگلیسی: Thesis:Effective Hybrid Stochastic Local Search Algorithms for Biobjective Permutation Flowshop Schedulingتعداد کلیک: ۷۶۹کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود Read More →