دانلود رایگان پایان نامه:روشهای تجزیه و تحلیل کمی تراکم پستان و بازسازی مدل سه بعدی

عنوان انگلیسی: Thesis:Breast Density Analysis-Quantitative Methods and 3D Model Reconstructionتعداد کلیک: ۲۴۴۸کلید واژه ها:University of californiaپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی برقدانلود رایگان Read More →

یابنده انتشار چگالی شرطی (یک بعدی)

عنوان انگلیسی: Conditional Density Propagation Tracker (1 Dimenstional)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۰کلید واژه ها:bayesiancluttercomputer visiondensity estimationDigital Image Processingimage processingmedicalparticle filterPFpoissonSequential importance resamplingsignal processingSIRSMCstatisticstrackingالگوریتم Read More →

شبیه سازی دینامیک کانتور گرداب کیرشهف

عنوان انگلیسی: Kirchhoff Vortex Contour Dynamics Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۴۳کلید واژه ها:chemistrykirchhoff vortex contour dynamics 2d fluids ellipse ellipticalOscillatorphysicsاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج Read More →

JPEG بر پایه محاسبات

عنوان انگلیسی: JPEG-based computingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۹کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData CompressiondemoEntropyhuffmanimage processingjpegzigzagالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی اطلاعاتفشرده سازی داده Read More →