حل مسئله مشارکت واحدهای نیروگاهی با استفاده از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی اجتماع ذرات دودوئی و الگوریتم ژنتیک

عنوان انگلیسی: حل مسئله مشارکت واحدهای نیروگاهی با استفاده از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی اجتماع ذرات دودوئی و الگوریتم ژنتیکتوضیحات:در این مقاله روشی برای به Read More →

تخمین پارامترهای سیستم تحریک با استفاده از دادههای تستهای میدانی و اعتبار سنجی حلقه بسته براساس الگوریتم ژنتیک

عنوان انگلیسی: تخمین پارامترهای سیستم تحریک با استفاده از دادههای تستهای میدانی و اعتبار سنجی حلقه بسته براساس الگوریتم ژنتیکتوضیحات:در این مقاله به دنبال تخمین Read More →

طراحی بهینه اقتصادی ترانسفورماتورهای قدرت با الگوریتم ژنتیک و اعمال محدودیتهای ساخت

عنوان انگلیسی: طراحی بهینه اقتصادی ترانسفورماتورهای قدرت با الگوریتم ژنتیک و اعمال محدودیتهای ساختتوضیحات:ترانسفورماتور یکی از پرکاربردترین تجهیزات در سیستم قدرت و گران قیمت ترین Read More →

بهبود پایداری سیستم قدرت از طریق کنترل ولتاژ خازن STATCOM با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبوران عسل

عنوان انگلیسی: بهبود پایداری سیستم قدرت از طریق کنترل ولتاژ خازن STATCOM با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبوران عسلتوضیحات:پایداری سیستم قدرت برای تضمین عملکرد Read More →

جایابی و تعیین ظرفیت تولید پراکنده با هدف کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان در فیدرهای ۲۰ کیلوولت بوسیله الگوریتم جست و جوی گروهی

عنوان انگلیسی: جایابی و تعیین ظرفیت تولید پراکنده با هدف کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان در فیدرهای ۲۰ کیلوولت بوسیله الگوریتم جست و جوی Read More →

ارائه یک الگوریتم ابتکاری جهت برنامه ریزی همزمان انرژی وذخیره کنترل فرکانس اولیه در یک سیستم جزیره ای

عنوان انگلیسی: ارائه یک الگوریتم ابتکاری جهت برنامه ریزی همزمان انرژی وذخیره کنترل فرکانس اولیه در یک سیستم جزیره ایتوضیحات:تامین ذخیره های اولیه کنترل فرکانس Read More →