موج الکترومغناطیس یک بعدی متوسط پراکنده در رابط گرافیکی کاربر با استفاده از روش_V 1.0 پراکنده-FDTD

عنوان انگلیسی: ۱D electromagnetc wave in dispersive medium GUI using FDTD-dispersive methode_V 1.0زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۶۲کلید واژه ها:۱dCommunicationsElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsfdtdmodelingphysicssimulationwave propagationادوات نیمه Read More →

فرادرس آموزشی رایگان تحلیل انتقال حرارت دائم و غیر دائم با المان های مثلثی سه گره ای با متلب-بخش یکم

عنوان انگلیسی: permanent and non-permanent heat transfer analysis with triangular elements of three nodesتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvmec9305hi# تحلیل مهندسی شامل Read More →

فرادرس آموزشی رایگان تحلیل انتقال حرارت دائم و غیر دائم با المان های مثلثی سه گره ای با متلب-بخش دوم

عنوان انگلیسی: permanent and non-permanent heat transfer analysis with triangular elements of three nodesتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvmec9305hi# تحلیل مهندسی شامل Read More →