ذرات در میدان الکتریکی و مغناطیسی

عنوان انگلیسی: Particle in electric and magnetic fieldزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۷کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationelectric fieldelectromagneticsguiImage Acquisitionmagnetic fieldmotionodeparticlephysicsاکتساب تصویراکتساب عکساندازه Read More →

فعال کننده ها و سنسورهای مغناطیسی

عنوان انگلیسی: Magnetic Actuators and Sensorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۸۰کلید واژه ها:computeraided engineeringElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsmagnetic actuatorssensorsادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب در الکترونیکمدارهای الکترونیکمدارهای Read More →

طراحی یک اکولایزر DFE-RAM کاملاً دیجیتال با تکنیک AHEAD-LOOK برای کانالهای ضبط مغناطیسی و پیادهسازی طرح بر روی مدارات مجتمع

عنوان انگلیسی: طراحی یک اکولایزر DFE-RAM کاملاً دیجیتال با تکنیک AHEAD-LOOK برای کانالهای ضبط مغناطیسی و پیادهسازی طرح بر روی مدارات مجتمع زبان برنامه نویسی: Read More →

توزیع شار مغناطیسی با استفاده از FEM

عنوان انگلیسی: Magnetic Flux distribution using FEMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۸کلید واژه ها:biotsavart lawfemfinite element methodFinite ElementsMagnetic Fluxmagnetic flux distributionmagnetismmatlabاجزای محدودالکترو مغناطیسالمان محدودبار Read More →

عملگر سرور الکترو-هیدرولیکی

عنوان انگلیسی: Electrohydraulic Servoactuatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۸۳کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivecontrol designسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

واحد پردازش داده ها برای آزمایش شتاب یون

عنوان انگلیسی: Data processing module for ion acceleration experimentزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۸۳کلید واژه ها:demodulationMagnetic Fluxmodulationافزایش برد سیگنالالکترو مغناطیسبار الکتریکیپهنای باند کانالجریان القاییدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال Read More →

شبیه سازی سیستم تاخیر مغناطیسی

عنوان انگلیسی: Magnetic Suspension System Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۴کلید واژه ها:automationcontrol designControl SystemsControl theorysimulinkSuspension SystemSystems theoryاتوماسیونارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق ثابتسیستم تعلیق Read More →

بهبود نوسانات محلی فرکانس با استفاده از جبرانساز سنکرون استاتیکی و ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابررسانا

عنوان انگلیسی: بهبود نوسانات محلی فرکانس با استفاده از جبرانساز سنکرون استاتیکی و ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابررساناتعداد کلیک: ۳۹۳کلید واژه ها:جبرانساز سنکرون استاتیکیذخیره ساز Read More →