اقتصاد معدن با متلب

عنوان انگلیسی: Mining Economics with MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۳۳کلید واژه ها:back testingcommoditieseconometriceconometric modelingEconometricsEconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial EngineerigFinancial Engineeringfinancial modelingFinancial ToolboxForcastingforecastingironiron oreMATLAB for Economicsminingmining Read More →

سیاست پولی بهینه تحت تظر

عنوان انگلیسی: Optimal Monetary Policy under Discretionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۱کلید واژه ها:computational methodsEconomicsEconomics in MATLABlinear difference equation systemsmacroeconomic modelsMATLAB for EconomicsOptimal Controlاقتصادبرنامه Read More →

آمار تست Diebold-Mariano

عنوان انگلیسی: Diebold-Mariano Test Statisticزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۰۴کلید واژه ها:EconometricsEconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial EngineerigMATLAB for Economicsاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبسنجش کمیت Read More →

احتمال تجارت دانسته

عنوان انگلیسی: Probability of Informed Tradingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۲۴کلید واژه ها:applied econometricsEconometricsEconomicsempirical econometricsfinanceFinancial Engineerigmarket microstructuretradingاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم مالیمهندسی Read More →

جعبه ابزار کاپیولا دینامیک ۳٫۰

عنوان انگلیسی: Dynamic Copula Toolbox 3.0زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۶۶کلید واژه ها:Copulacopula vinescopulascorrelationdependenceEconometricsEconomicsfinancefinancial econometricsFinancial EngineeriggarchNonlinear CorrelationProbablistic Modelاحتمالاتاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم Read More →

تخمین مدل‌های Nelson-Siegel و Svensson

عنوان انگلیسی: Estimation of Nelson-Siegel and Svensson Modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۱۲کلید واژه ها:bondsEconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial Engineeringinterest ratesinterpolationMATLAB for Economicsnelson siegelsvenssonyield curvezero couponاقتصادتحلیل Read More →

CIR دو عاملی کاربرد فیلتر کالمن

عنوان انگلیسی: Kalman Filter Application two factor CIRزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۰۷کلید واژه ها:cirEconomicsEconomics in MATLABfinanceinterest rateskalmankalman filterKFlinear quadratic estimationLQEMATLAB for EconomicsPrediction ProblemssimulinkStateflowterm Read More →

CIR کاربرد فیلتر کالمن

عنوان انگلیسی: Kalman Filter Application CIRزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۸۴کلید واژه ها:cirEconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial Engineeringinterest rateskalmankalman filterKFlinear quadratic estimationLQEMATLAB for Economicsone factor cirPrediction Read More →