نتایج جستجو برای «اقتصادسنجی»

تعداد کلیک: 429
عنوان انگلیسی: Regression
لینک: http://codesara.ir/content/m1305926-regression
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1305926
تعداد کلیک: 769
عنوان انگلیسی: Aptech Gauss Dot Multiplication
لینک: http://codesara.ir/content/m1302732-aptech-gauss-dot-multiplication
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1302732
تعداد کلیک: 1840
عنوان انگلیسی: Random Walks in MATLAB
لینک: http://codesara.ir/content/m1305704-random-walks-in-matlab
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1305704

روش های پایه ای بهینه سازی سبد سهام