نتایج جستجو برای «اصلاح تصویر»

تعداد کلیک: 3347
عنوان انگلیسی: Gabor Image Features
لینک: http://codesara.ir/content/m1049406-gabor-image-features
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1049406
تعداد کلیک: 933
عنوان انگلیسی: Modified Hausdorff Distance
لینک: http://codesara.ir/content/m1355750-modified-hausdorff-distance
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1355750
تعداد کلیک: 1791
عنوان انگلیسی: Intensity inhomogeneity correction
لینک: http://codesara.ir/content/m1338599-intensity-inhomogeneity-correction
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1338599
تعداد کلیک: 2060
عنوان انگلیسی: Color Image Processing
لینک: http://codesara.ir/content/m1479402-color-image-processing
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1479402

فیلم آموزشی رایگان حذف نویز و اصلاح تصاویر در متلب (بخش یکم)