نتایج جستجو برای «استراتژی»

تعداد کلیک: 801
عنوان انگلیسی: Band Trading Strategy
لینک: http://codesara.ir/content/m1379308-band-trading-strategy
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1379308
عنوان انگلیسی: استراتژی بهینه شرکت در بازار بورس برق
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-565
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-565
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2489/icee2012-6.html

فوتبال روباتها — تمريني براي فراگيري ويژگي هاي كليدي سيمولينك