تشخیص لبه با مشتقات غیر خطی

عنوان انگلیسی: Edge detection by nonlinear derivativesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۸۲کلید واژه ها:computer visiondenoisingderivativeDigital Image Processingedge confidenceedge detectionedge localizationedge reference mapimage analysisimage processingimage Read More →

قطعه بندی و استخراج تصاویر

عنوان انگلیسی: Image segmentation and Extractionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۶۸کلید واژه ها:ACOAnt ColonyAnt Colony Optimizationimageimage edge detection using psoimage retrievalmorpholmorphologyobject extractionobject identificationsegmentationSwarm Intelligenceالگوریتم Read More →

اسکن مختصات

عنوان انگلیسی: Coordinates Scanningزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۱۸کلید واژه ها:coordinatesdirectionimagenavigationpathtraceجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییاسکن مختصاتCoordinates Scanning فرم عضویت در خبرنامه Read More →

تشخیص حرکت

عنوان انگلیسی: Motion Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۰۶کلید واژه ها:cameracricketDigital Image ProcessingDigital Signal Processingdspedge detectionestimationImage Acquisitionimage processingmmreadmotionmotion dectionmotion detectionmoviemoving objectsignal processingstill cameraVideo Processingاستخراج Read More →

شناسایی حرکت

عنوان انگلیسی: Motion Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۸۰کلید واژه ها:cameracomputer visioncricketDigital Image Processingestimationimage processingmmreadmotionmotion dectionmotion detectionmoviemoving objectsignal processingstill cameraVideo Processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →