نرخ پیوند به واسطه ارتباطات BlockSEt

عنوان انگلیسی: Link Budgets with Communications Blocksetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۲کلید واژه ها:communications blocksetCommunicaton SystemDigital Signal Processingdsplink budgetphy layersnrپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش Read More →

پاورپوینت برای بخش نهم کتاب متلب و سیمیولینک برای ارتباطات دیجیتال

عنوان انگلیسی: PPT for Chapter 9 of MATLAB and Simulink for Digital Communicationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۷۶کلید واژه ها:codingcommunicationCommunicaton SystemConvolutionEntropyfunctional analysisinformation theorymatlabsimulinkآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی Read More →

نرم افزار ارتباطات با مدت واقعی

عنوان انگلیسی: Realterm communications suiteزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۵کلید واژه ها:automationCommunicationsInstrument Controlrealtermrs232serialابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل کننده خودکارمهندسی ابزار دقیقمهندسی کنترلنرم Read More →

ارائه یک پروتکل ارتباطی قابل اطمینان سفارشی سازی شده بر مبنای پروتکل CAN برای ارتباطات داخلی یک سیستم نهفته

عنوان انگلیسی: ارائه یک پروتکل ارتباطی قابل اطمینان سفارشی سازی شده بر مبنای پروتکل CAN برای ارتباطات داخلی یک سیستم نهفتهتعداد کلیک: ۲۱۶کلید واژه ها:پروتکل Read More →