نتایج جستجو برای «ارتباطات»

عنوان انگلیسی: تاثير ارتباطات بين خودرويي در جلوگيري از تصادفات زنجير هاي در بزرگرا هها
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-453
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-453
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2437/icee2012-5.html
تعداد کلیک: 721
عنوان انگلیسی: Link Budgets with Communications Blockset
لینک: http://codesara.ir/content/m1105830-link-budgets-with-communications-blockset
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1105830
عنوان انگلیسی: ارائه یک پروتکل ارتباطی قابل اطمینان سفارشی سازی شده بر مبنای پروتکل CAN برای ارتباطات داخلی یک سیستم نهفته
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-064
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-064
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2404/icee2012.html

تاثير ارتباطات بين خودرويي در جلوگيري از تصادفات زنجير هاي در بزرگرا هها