نتایج جستجو برای «اجسام پروازی»

تعداد کلیک: 1666
عنوان انگلیسی: XFOIL - MATLAB interface
لینک: http://codesara.ir/content/m1037965-xfoil-matlab-interface
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1037965
تعداد کلیک: 2530
عنوان انگلیسی: Oswald efficiency estimation function
لینک: http://codesara.ir/content/m1041482-oswald-efficiency-estimation-function
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1041482
تعداد کلیک: 1383
عنوان انگلیسی: 2D Potential Flow Simulator
لینک: http://codesara.ir/content/m1003422-2d-potential-flow-simulator
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1003422
تعداد کلیک: 1700
عنوان انگلیسی: 1903 Wright Flyer
لینک: http://codesara.ir/content/m1038187-1903-wright-flyer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1038187
تعداد کلیک: 5631
عنوان انگلیسی: Emergency power system for a more electrical aircraft
لینک: http://codesara.ir/content/m1012881-emergency-power-system-formore-electrical-aircraft
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1012881

XFOIL – رابط متلب