جعبه ابزار کنترل چند نرخی ۵٫۱

عنوان انگلیسی: Multirate Control Toolbox 5.1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۲کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorymultiratenonconventionalrealtimertwSystems theoryآداب و رسوم، در غیر زمینه، بدون درنگ، RTWاتوماسیونسیستم Read More →

ردیاب آکوستیک

عنوان انگلیسی: Acoustic Trackerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۷۳کلید واژه ها:applicationdaqDAQ Carddata acquisitiondialogsexamplelocationmeasurementsignal processingspeakertest and measurementاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQردیاب Read More →

یادگیری آنلاین گاوسی های متحرک

عنوان انگلیسی: Online Learning of Moving Gaussiansزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۳۶کلید واژه ها:change detectiondemogaussian distributionsguimachine learningnaive bayesnonstationary learningonline learningrealtimeخوشه بندیداده کاویشناسایی الگوکلاس بندیهوش Read More →