اتوماسیون نیروی دریایی

عنوان انگلیسی: Marine Automaticsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۳۴کلید واژه ها:automaticsautomationcontrolcontrol designControl SystemsControl theorydemoelementslibrarymarinemathematicsmechatronicsmodelmodelingmodelsonboardregulationsimulationsimulinksystemsSystems theorytheoryاتوماسیونالکترونیکسایبرنتیکسیستم های کنترلکامپیوترمکاترونیکمکانیکمهندسی الکترونیکمهندسی برقمهندسی سامانه‌هامهندسی کامپیوترمهندسی کنترلمهندسی مکاترونیکمهندسی مکانیکنظریه Read More →

آزمایشگاه GUI اتوماسیون ماشین شناور ؟

عنوان انگلیسی: Laboratory froth flotation machine automation GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۵۴کلید واژه ها:automationcontrollerdaqDAQ Carddata acquisitionfroth flotationguimeasurementmineral processingsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع Read More →

کنترل آزمایشگاهی و اتوماسیون – CO2gui

عنوان انگلیسی: CO2gui – lab control and automationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۷۱کلید واژه ها:automationCommunicationsdata loggingeurothermgilsonguihplcInstrument Controljascorheodyners232serialTemperature Controltharابزار دقیقترمودینامیکترموستاتتغییر دماخودکار سازیدمادمای محیطسیستم کنترلسیستم کنترل Read More →

خواندن_نوشتن_کنترل اکسل توسط متلب

عنوان انگلیسی: MATLAB read_write_control Excelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۷کلید واژه ها:external interfaceMicrosoft Excel and MATLABMicrosoft OfficeMS Excelxlsread xlswrite microsoft excel powerpoint com automation Read More →

تولید کننده اسکریپت ها (برنامه های) MATB یا باتری وظایف چند خاصیتی

عنوان انگلیسی: Multi-Attribute Task Battery (MATB) Script Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomationaviationhuman factorshuman performancematb matb2matbiipsychologyworkloadسیستم های پروازیکاربرد متلب Read More →

ویزارد کالیبراسیون خودکار متلب INCA

عنوان انگلیسی: INCA Matlab Auto Calibration Wizardزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۸۴کلید واژه ها:apiautomationautomotivecalibrationControl SystemsControl theorycontrolsincainca matlab auto calibration wizard exematlabOptimal ControloptimizationSystems theoryاتوماسیونبرنامه ریزی Read More →

بهینه سازی ازدحام ذرات باینری

عنوان انگلیسی: Binary Particle Swarm optimizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۱کلید واژه ها:Optimal ControloptimizationParticle Swarm Optimizationpsothanksآموزش الگوریتم PSOالگوریتم PSOالگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت Read More →