فرادرس آموزشی رایگان آنالیز پایداری و کنترل سیستم های قدرت با استفاده از جعبه ابزارهای نرم افزار متلب-بخش یکم

عنوان انگلیسی: analysis of power system stability and control using matlab toolboxتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvpwr93071# در سیستم های قدرت امروزی، Read More →

فرادرس آموزشی رایگان آنالیز پایداری و کنترل سیستم های قدرت با استفاده از جعبه ابزارهای نرم افزار متلب-بخش دوم

عنوان انگلیسی: analysis of power system stability and control using matlab toolboxتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvpwr93071# در سیستم های قدرت امروزی، Read More →

طراحی و آنالیز آشکارساز جدید مادون قرمز نقطه کوانتومی با ساختار تکثیر بهمنی

عنوان انگلیسی: طراحی و آنالیز آشکارساز جدید مادون قرمز نقطه کوانتومی با ساختار تکثیر بهمنیتعداد کلیک: ۲۳۲کلید واژه ها:آشکارساز مادون قرمز نقطه کوانتومیآشکارسازی ویژهتکثیر بهمنیجریان Read More →

مدل آنالیز و سنتز صحبتHNM

عنوان انگلیسی: HNM-speech anlysis_synthsis modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۴۵کلید واژه ها:analysis audio processing hnm lpc matlab signal processing synthesis video processingVideo Processingبینایی ماشینپردازش Read More →

ابزار GUI آنالیز تکنیکال

عنوان انگلیسی: GUI Technical Analysis Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۲۶کلید واژه ها:analysisfinanceFinancial Engineeringfinancial technical analysis toolboxFinancial Toolboxmodelingtoolboxتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبجعبه ابزار مالیجعبه Read More →